Czipowanie i paszporty

Paszport jest dokumentem niezbędnym do wyjazdu poza granice naszego kraju. Warunkiem jego wystawienia jest wcześniejsze zaczipowanie zwierzęcia. Numer czipa musi być wpisany do paszportu. Szczegółowe przepisy dotyczące wyjazdu zwierząt towarzyszących do poszczególnych państw można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl.

Oferujemy:

  • czipowanie
  • wystawianie paszportów
  • badania i profilaktykę wymagane przed wyjazdem do danego państwa